Kompetentne i zrównoważone usługi dla handlu, gospodarstw domowych i przemysłu

 

KRAH Qualitätsmanagement GmbH wspiera Cię w realizacji życzeń klientów dzięki know-how i zaangażowaniu.

 

Doradztwo biznesowe i zarządcze,

Zarządzanie tymczasowe, projektowe i jakościowe,

Coaching, zarządzanie / rozwój personelu,

Poradnictwo życiowe, edukacyjne, edukacyjne i zawodowe,

Nauczanie umiejętności retorycznych.